Zamknij

Firma Droniq Konrad Czarnecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji – Działanie 6.2  “Bony na cyfryzację pod tytułem “Zwiększenie konkurencyjności firmy Droniq poprzez zakup oprogramowania, sprzętu i szkoleń wymaganych do tworzenia, zarządzania i udostępniania ortofotomap i modeli 3D z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz aparatów naziemnych.”

Cel projektu: Projekt ma na celu zwiększenie potencjału firmy i zwiększenie wyników finansowych poprzez możliwość wykonywania nowego rodzaju usług – tworzenie ortofotomap i modeli 3D przy wykorzystaniu dronów oraz aparatów naziemnych bez konieczności wynajmowania sprzętu od firm trzecich oraz przeprowadzania szkoleń po uzyskaniu wiedzy z zakresu wykorzystania oprogramowania Pix4D Mapper. Oprogramowanie specjalistyczne umożliwi proces zarządzania całym projektem wykonania ortofotomap/modeli 3D i przekazanie prac zamawiającym z funkcją edycji i komentarzy.
Dzięki szkoleniom oraz specjalistycznemu oprogramowaniu możliwe będzie rozszerzenie profilu działalności firmy w kierunki fotogrametrii niskiego pułapu oraz wykonywanie zleceń w branży budowlanej, geodezyjnej, architektonicznej czy archeologicznej. Wykonywanie dokładnych map i modeli 3D po zakończeniu projektu ograniczy koszty dotychczas związane z koniecznością wynajmowania sprzętu i oprogramowania wskazanego w szczegółach projektu.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu, nowymi produktami w firmie będą następujące usługi:
– Tworzenie ortofotomap z wykorzystaniem RTK
– Tworzenie modeli 3D z wykorzystaniem RTK
– Przeprowadzanie szkoleń z zakresu tworzenia ortofotomap i modeli 3D

– Promocja i przedstawienie produktów za pomocą własnych materiałów na stronie internetowej
– Uzyskanie przewagi konkurencyjności poprzez lepsze jakościowo generowanie map
– Zmieniona forma komunikacji z klientem – możliwość przesłania online wykonanych przez program Pix4D Mapper orotofotomap i modeli 3D.
– Wykorzystywanie danych o pozycjonowaniu RTK (Real Time Kinematic)
– Dodatkowy innowacyjny proces w formie  pełnego zarządzania projektem wykonania ortofotomapy/modelu 3D wraz z możliwością przechowywania, edycji i analizy produktów przez klienta.

 

Wartość projektu: 189 900.00 PLN       

Kwota dofinansowania: 161 200.00 PLN

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać ofertę na usługi dronem.