Zamknij
  1. Administratorem danych osobowych jest firma DRONIQ KONRAD CZARNECKI ul. Lipowa 10, 16-010 Wasilków NIP: 9662029740
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym [zgodnie z art. 6 RODO];
  3. odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie firma DRONIQ KONRAD CZARNECKI
  4. dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów oraz do państw trzecich
  5. dane osobowe będą przechowywane przez do czasu odwołania zgody
  6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  8. podanie danych osobowych jest warunkiem umownym abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na zapytanie. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi
  9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach [należy podać zasady profilowania jakie Państwo wprowadzili w organizacji], konsekwencją takiego przetwarzania będzie [należy wskazać istotne informacje o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz informacje o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą].

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

Wypełnij formularz kontaktowy,
aby otrzymać ofertę na wynajem drona